COVID-19

Z powodu wysokiego współczynnika zakażeń infekcją Sars-Cov-2 zostały przedsięwzięte w Domu Seniora Familia następujące środki ostrożności oraz zasady higieny przeciw rozprzestrzenianiu wirusa:

 • Obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem
 • Obowiązek mierzenia temperatury przed rozpoczęciem pracy. Jeśli termometr wskazuje ponad 38°C lub występują inne objawy przeziębienia pracownicy wracają do domu
 • Obowiązek noszenia w pracy maseczek zabezpieczających drogi oddechowe
 • Zaopatrzenie  personelu w rękawice jednorazowego użytku
 • Obowiązek regularnego mycia rąk, w szczególności przed posiłkami
 • Zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra od innych osób
 • Kontakt fizyczny pomiędzy zmianami personelu opiekuńczego jest zabroniony
 • Zakaz bezpośrednich odwiedzin w Domu Seniora. Odwiedziny członków rodzin przez okno lub wideorozmowy przez Skype/Zoom, aby choć trochę zmniejszyć uczucie tęsknoty
 • Skrzynia na pakunki od rodzin, które dopiero po 24 godzinach po uprzedniej dezynfekcji mogą trafić bezpośrednio do pokoi pensjonariuszy
 • Zachowanie odległości 1,5 metra pomiędzy pracownikiem, a członkami rodzin, zaznaczonej czerwoną linią przed drzwiami wejściowymi
 • Zasada pomiaru temperatury 2x dziennie i liczby oddechów na minutę wśród podopiecznych
 • Zakup leków zwiększających odporność oraz leków przeciwwirusowych, które w okresie przeziębień są szczególnie pożądane
 • Stały kontakt pielęgniarki z lekarzem pierwszego kontaktu
 • Regularne wdrażanie i przestrzeganie wytycznych Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego
 • Obowiązek dezynfekcji powierzchni klamek, poręczy etc.
 • Opracowanie strategii i procedur postępowania personelu w celu zabezpieczenia przed zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.