Prawdziwi przyjaciele

Prawdziwi przyjaciele

„Przyjaźń, to jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach”
Arystoteles

Człowiek jest istotą społeczną. Ludzka potrzeba wspólnoty jest w nas głęboko zakorzeniona. Dobre relacje międzyludzkie umacniają

Zwierzyniec

Zwierzyniec

Cieszymy się móc Państwu zakomunikować, że nasz dom „Dom Seniora Familia” ma wielu nowych skrzydlatych oraz czworonożnych przyjaciół. Wspólne życie ze zwierzętami szczególnie dobrze wpływa