Podziękowanie

Dziękujemy Zespołowi Opiekuńczemu oraz wszystkim Pracownikom Dom Seniora Familia za ich codzienny wkład, troskę i wytrwałość!

Jesteście najlepsi!