Prawdziwi przyjaciele

„Przyjaźń, to jedna dusza mieszkająca w dwóch ciałach”
Arystoteles

Człowiek jest istotą społeczną. Ludzka potrzeba wspólnoty jest w nas głęboko zakorzeniona. Dobre relacje międzyludzkie umacniają zdrowie i łagodzą stres.

Przyjaźń to magia, która ulepsza dobry czas i pozwala zapomnieć o złych chwilach. Przyjaźń oznacza służenie sobie wzajemną pomocą. W Domu Seniora Familia zrodziły się nowe przyjaźnie. Wspólne mieszkanie, długie rozmowy, gry planszowe, a także trudy rehabilitacji zbliżają nas do siebie.
Przyjaźnie w wieku senioralnym są jak wino – im starsze, tym lepsze!