Święto Zmarłych

31 października każdego roku świętowane jest na całym świecie Halloween. W katolickiej Polsce szczególnie ważna jest inna tradycja: uroczystość Wszystkich Świętych 1-go listopada. Spotykamy się na cmentarzu i odwiedzamy naszych zmarłych. Między żywymi i zmarłymi powstaje magiczna więź. Członkowie rodziny zapalają na grobach znicze i odmawiają modlitwę.

Niestety nie wszyscy bliscy mogą w tym dniu uczestniczyć w wizycie na cmentarzu. Starsze, schorowane i niepełnosprawne osoby przeżywają Święto Zmarłych bardziej wewnętrznie w duchu, tak jak mieszkańcy naszego domu seniora, którzy w Święto Zmarłych odmawiają wszystkie tajemnice różańca, wykonują ręcznie stroik nagrobny i stawiają przy kapliczce Maryi znicz ku pamięci swoich zmarłych.