Terapia zajęciowa

Dzięki terapii zajęciowej mieszkańcy Domu Seniora „Familia” mają wiele możliwości spędzania czasu wolego w ciekawy sposób. Wybór jest różnorodny. Nasza terapeutka zajęciowa ma coraz nowsze pomysły i troszczy się z miłością o swoich podopiecznych. Śpiew, muzyka, majsterkowanie, prace ręczne, gry oraz radosna atmosfera należą do jej dnia powszedniego. Taka praca jest wprawdzie przyjemna, ale stanowi również duże wyzwanie. Integracja socjalna osób starszych odgrywa decydującą rolę w ich dobrym samopoczuciu fizycznym oraz psychicznym, a także wpływa na poziom zadowolenia.