Dzień Babci i Dziadka

21-go i 22-go stycznia był szczególny dzień. Dzień Babci i Dzień Dziadka. Złożyliśmy naszym pensjonariuszkom i pensjonariuszom najlepsze życzenia. Wyraziliśmy wdzięczność za ich obecność, dobre rady i wielkie serce. Szef kuchni w porozumieniu w terapeutką zajęciową przygotowali małe przyjęcie i słodką niespodziankę. Ich współpraca jest gwarancją sukcesu.

Babcie i Dziadkowie byli miło zaskoczeni.

Dziadkowie odgrywają ważną rolę w życiu dzieci. Za każdym szczęśliwym wnuczkiem stoją cudowni dziadkowie. Dziadkowie są najlepszym przyjacielem i doradcą dzieci. Z ogromnym oddaniem i ciepłem dbają o ich dobro. Więź między nimi jest bardzo silna i niepowtarzalna. Wzorcowa rola dziadków jest szczególnie ważna w wychowaniu dzieci. Zarówno one jak i ich rodzice mogą czerpać wiedzę z ich wieloletniego doświadczenia i uczyć się od nich cierpliwości.