Alternatywne źródło energii

W trosce o środowisko naturalne, a także z przyczyn ekonomicznych na dachu Domu Seniora „Familia” zostało zamontowane 156 paneli fotowoltaicznych. Instalacja fotowoltaiczna nie emituje dwutlenku węgla.

Dzięki niej zmniejszymy emisję szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery o prawie 16 ton rocznie! Roczna redukcja dwutlenku węgla jest jednoznaczna z zasadzeniem 2025 drzew. Dbamy o ochronę środowiska i podążamy z duchem czasu. 

Przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną przy wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych jest coraz bardziej popularna i coraz częściej stosowana. Za pomocą ogniw fotowoltaicznych wytwarzana jest energia elektryczna. Ogniwa przemieniają światło słoneczne w prąd elektryczny bez hałasu oraz emisji spalin.