Działalność domu

DS-08-2017-b

a. Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie mieszkańcom zakwaterowania, stałej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności;

b. zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób przebywających w Domu Seniora;

c. świadczenie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych w zakresie:

  • udzielania pomocy mieszkańcom Domu Seniora w podstawowych czynnościach życiowych, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu
  • pielęgnacji, w tym pielęgnacji w czasie choroby pensjonariuszy,
  • opieki higienicznej,
  • organizację czasu wolnego,
  • fizjoterapii,
  • zajęć manualnych i z zakresu terapii zajęciowej,
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
  • kontaktów z otoczeniem.