Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia i charakterystyka pobytów w Domu Seniora.

Chętni do zamieszkania w Domu Seniora „Familia” w Szczecinku zobowiązani są do spełnienia poniższych warunków, określających sposób i zasady przyjęcia do Domu Seniora:

 1. wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do Domu Seniora, (ZESTAW DOKUMENTÓW DO POBRANIA)
 2. podpisanie umowy o przyjęcie do Domu Seniora „Familia”,
 3. załączenie aktualnej dokumentacji medycznej określającej stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
 4. w razie potrzeby wskazanie opiekuna prawnego, reprezentującego interesy Pensjonariusza.

W Domu Seniora „Familia” w Szczecinku mogą przebywać osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub osoby w podeszłym wieku – kobiety i mężczyźni. Każdy pensjonariusz może określić czas pobytu w ramach niżej wymienionych terminów:

 • pobyt czasowy na okres od 1 do 3 miesięcy,
 • pobyt czasowy na okres do 6 miesięcy,
 • pobyt czasowy na okres do 12 miesięcy,
 • pobyt bezterminowy.

Każdy okres pobytu czasowego może zostać powtórzony przez zawarcie nowej umowy.

Pensjonariusze opłacają pobyt z własnych środków. Wysokość opłaty uzależnia się od stopnia samodzielności i stanu zdrowia. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do wniesienia opłaty kaucyjnej w wysokości należności za jeden miesiąc pobytu.

W cenę wliczone są:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie 5 posiłków zgodnych z zalecaną dietą
 • podstawowa opieka lekarska na zasadzie lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny będzie przyjmował raz w tygodniu. W razie potrzeby przyjmie dodatkowo zgłoszoną wizytę, która odbędzie się w tym samym dniu. Tym samym zapewniona będzie całodobowa opieka lekarsko- pielęgniarska, bez stacjonarnego pobytu lekarza i pielęgniarki na terenie Domu Seniora. Będą także odbywać się systematyczne spotkania z lekarzami specjalistami, wg indywidualnych potrzeb mieszkańców
 • Część zabiegów będzie oferowana w pakiecie podstawowym zawartym w cenie, część będzie dodatkowo płatna
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia rekreacyjne, ruchowe, kulturalne
 • codzienne sprzątanie pokoi
 • pranie i prasowanie rzeczy osobistych, pościeli, ręczników
 • podstawowe środki higieny osobistej (mydło, szampon, pasta do zębów, szczoteczka)

Pensjonariusze zobowiązani są w trakcie pobytu w Domu Seniora „Familia” do przestrzegania praw i obowiązków Pensjonariusza.