Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia i charakterystyka pobytów w Domu Seniora.

Chętni do zamieszkania w Domu Seniora „Familia” w Szczecinku zobowiązani są do spełnienia poniższych warunków, określających sposób i zasady przyjęcia do Domu Seniora:

 1. wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia do Domu Seniora, (ZESTAW DOKUMENTÓW DO POBRANIA)
 2. podpisanie umowy o przyjęcie do Domu Seniora „Familia”,
 3. załączenie aktualnej dokumentacji medycznej określającej stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
 4. w razie potrzeby wskazanie opiekuna prawnego, reprezentującego interesy Pensjonariusza.

W Domu Seniora „Familia” w Szczecinku mogą przebywać osoby w podeszłym wieku, cierpiące na choroby wieku starczego oraz niepełnosprawne – kobiety i mężczyźni. Każdy pensjonariusz może określić czas pobytu w ramach niżej wymienionych terminów:

 • pobyt krótkoterminowy
 • pobyt długoterminowy
 • pobyt bezterminowy
 • turnus rehabilitacyjny na okres do 26 dni
 • pobyt dzienny z rehabilitacją

Każdy okres pobytu czasowego może zostać powtórzony/przedłużony przez podpisanie stosownego aneksu.

Usługobiorcy opłacają pobyt z własnych środków. Wysokość opłaty uzależnia się od stopnia samodzielności i stanu zdrowia. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do wniesienia opłaty kaucyjnej w wysokości 2000 zł.

W cenę wliczone są:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie: 5 posiłków zgodnych z zalecaną dietą
 • opieka personelu opiekuńczego/opieka pielęgniarska. Opieka lekarska odbywa się na zasadzie lekarza rodzinnego.
 • rehabilitacja/fizjoterapia (15 zabiegów oferowanych w pakiecie podstawowym zawartym w cenie, możliwość wkupienia dodatkowych zabiegów)
 • terapia zajęciowa
 • zajęcia rekreacyjne, kulturalne
 • codzienne sprzątanie pokoi
 • pranie i prasowanie pościeli, ręczników, istnieje możliwość prania rzeczy osobistych pensjonariusza
 • podstawowe środki higieny osobistej (mydło, szampon, pasta do zębów)

Pensjonariusze zobowiązani są w trakcie pobytu w Domu Seniora „Familia” do przestrzegania praw i obowiązków Pensjonariusza.