Kadra

Kadra zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie Domu Seniora:

 • dyrektor Domu Seniora,
 • sekretarka,
 • pielęgniarka/koordynator zespołu opiekuńczego,
 • opiekunowie,
 • fizjoterapeuci,
 • instruktor terapii zajęciowej,
 • konserwator/zaopatrzeniowiec,
 • kucharze,
 • pokojowe,
 • praczki,
 • pomoce