Kadra

Kadra zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie Domu Seniora:

 • dyrektor Domu Seniora,
 • kierownik sekcji rehabilitacyjno- opiekuńczej
 • lekarz pierwszego kontaktu (na zasadzie lekarza rodzinnego), wg potrzeb lekarz specjalista,
 • pielęgniarki,
 • rehabilitant,
 • animator kultury (w zależności od potrzeb),
 • instruktor terapii zajęciowej (w zależności od potrzeb),
 • szef kuchni, kucharka,
 • pokojowa,
 • praczka,
 • opiekun indywidualny,
 • pomoce.