Zestaw dokumentów

Zestaw dokumentów wymaganych do wypełnienia i podpisania z możliwością przesłania do Dyrekcji Domu Seniora:


Przyjęcia nowych pensjonariuszy odbywają się w dni powszednie od 8.00 do 13.00
z wyłączeniem czwartków.