Pan Mirosław

Pan Mirosław przybył do Domu Seniora Familia w sierpniu 2023r. Przed przyjęciem przebywał na oddziale neurologicznym w szpitalu w Gryficach, gdzie stwierdzony został udar mózgu. W wyniku jego następstw wdała się afazja oraz niedowład połowiczny prawostronny.

Po zakończeniu leczenia stacjonarnego w szpitalu Pacjent został wypisany. Sporządzony został wypis zawierający następujące informacje:

  • pacjent niewspółpracujący i nielogiczny
  • nie kwalifikuje się do rehabilitacji czynnej
  • uzyskał 0 pkt. w skali Barthel
  • całkowicie zależny od osób trzecich

Rehabilitacja Pana Mirosława w Domu Seniora Familia rozpoczęła się dnia 10.08.2023. Po wstępnym badaniu fizjoterapeutycznym nastąpiła diagnoza:

  • siła mięśniowa obu sparaliżowanych kończyn wynosi 0 w skali Lovetta
  • utrzymanie pozycji siedzącej bez oparcia jest niemożliwe
  • ogólne osłabienie organizmu
  • brak kontaktu logicznego z Pacjentem
  • osoba wymagająca opieki osób trzecich

W ramach rehabilitacji wykonywane były m.in. ćwiczenia oporowe kończyn dolnych, ćwiczenia bierne kończyn górnych oraz masaże wirowe kończyn górnych.

W chwili obecnej Pacjent potrafi utrzymać pozycję stojącą przy drabinkach. Wymaga niewielkiej pomocy przy transferze z łóżka na wózek. Chodzi przy pomocy balkonika typu ambona lub przy poręczy. Stopa oraz ręka pozostają niedowładne. W dalszym ciągu utrzymuje się afazja.

Naszym kolejnym celem jest chód przy pomocy sprzętu ortopedycznego bądź ewentualny powrót Pacjenta do samodzielnego chodu.