Próbna ewakuacja

W środę 29.03.2023 Dom Seniora Familia przeprowadził ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru. W ćwiczeniach, w roli obserwatora, towarzyszyła nam Państwowa Straż Pożarna. O godz. 11:00 zostaliśmy poinformowani o zagrożeniu pożarowym. Mieliśmy tylko 30 minut, aby zebrać się w oznaczonym miejscu zbiórki. Zarówno Pensjonariusze, jak również personel Domu Seniora Familia sprostali wyzwaniu.

Coroczne ćwiczenia na wypadek pożaru są obowiązkowym programem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP). Dobrze zaplanowane i przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne gwarantują bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej i przyczyniają się do szybkiego i kontrolowanego opuszczenia budynku w razie pożaru.