Zajęcia dnia codziennego

Seniorzy pod okiem rehabilitantów codziennie korzystają z bogatej oferty rehabilitacyjnej, którą oferuje Dom Seniora „Familia”, a popołudniami  chętnie biorą udział w terapii zajęciowej.