Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020

W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej Dom Seniora „Familia” realizuje wszystkie zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, Prof. Dr hab. n. med. Andrzej Horban wydane dla DPS-ów i podobnych placówek opiekuńczych tj.:

  1. Wprowadzenie dla personelu zakazu zatrudnienia w innych zakładach pracy, zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej
  2. W każdym przypadku noszenie przez personel masek ochronnych, typu maseczki chirurgiczne oraz dokładne przestrzeganie zasad dezynfekcji rąk
  3. Wprowadzenie zakazu odwiedzin
  4. Wprowadzenie zasady pomiaru temperatury personelowi przed podjęciem pracy
  5. Wprowadzenie zasady pomiaru temperatury 2x dziennie i liczby oddechów na minutę wśród podopiecznych
  6. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 38°C, liczby oddechów ˃22/min personel winien skontaktować się z lekarzem poz-u sprawującym opiekę medyczną, który powinien rozważyć wdrożenie diagnostyki w kierunku COVID-19, zawiadamiając terenowy sanepid o podjętym postępowaniu