Zachodniopomorskie Targi Seniora 60+

Po raz drugi Dom Seniora „Familia” wziął udział w Zachodniopomorskich Targach Seniora 60+. Targi seniora są największym sukcesem branży opiekuńczej: prawie 50 wystawców oferuje najnowsze produkty i technologie. Ponad 3000 interesantów odwiedza stoiska, aby móc pozyskać najaktualniejsze informacje i zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Nasz udział w targach znajduje swój oddźwięk. Dzięki wielu rozmowom mogliśmy rozeznać Wasze potrzeby i wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Dziękujemy za liczne telefony, duże zainteresowanie oraz okazane zaufanie.